Osho: Vida, Amor, Rialla

Ama sense posar condicions perquè l’amor es donar-se

La paraula “amor” pot tindre dos significats absolutament diferents; no només diferents, sinó diametralment oposats. Un significat, és l’amor com a relació de parella; l’altre és l’amor com un estat de l’ésser.

En el moment que l’amor es torna una relació de parella, es converteix en esclavitud, perquè hi ha expectatives, hi ha exigències i hi ha frustracions, i un esforç d’ambdós costats per a dominar. Es converteix en una lluita pel poder….

L’amor com un estat de l’ésser és una paraula totalment diferent. Significa que tu simplement ames; no estàs establint una relació de parella. El teu amor és com la fragància d’una flor. No crea una relació; no et demana que sigues d’una forma determinada, que et comportes de certa manera, que actues de certa forma. No exigeix res. Simplement comparteix. I en aquest compartir, tampoc existeix el desig de rebre una recompensa. El mateix compartir és la recompensa.

Quan l’amor es converteix per a tu en una fragància, té una tremenda bellesa i posseeix quelcom que està molt per damunt de la, mal anomenada, humanitat. Té una mica de diví.